Warranty การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

 • การรับประกันความชำรุดเสียหาย/ใช้งานไม่ได้ของสินค้า
  1. วีลแชร์ธรรมดา, วีลแชร์ไฟฟ้า และ สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดเสียหายจากการจัดส่ง และ/หรือ สินค้าใช้งานไม่ได้อันเกิดจากข้อบกพร่องในการผลิต บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าให้โดยลูกค้าต้องแจ้งเป็นลายลักษ์อักษรทางช่องทางการติดต่อของบริษัท ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ส่งมอบ โดยบริษัทจะเปลี่ยนรุ่นเดิมให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 • อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย  (iMOVE (ไอมูฟ) , iLIFT (ไอลิฟ), MOBILE BED โมบายเบด) ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดเสียหายจากการจัดส่ง และ/หรือ สินค้าใช้งานไม่ได้อันเกิดจากข้อบกพร่องในการผลิต และในกรณีที่ใช้งานไม่ได้สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่นที่อยู่ในวงเงินที่ซื้อไป หรือสามารถคืนสินค้าและคืนเงินได้ โดยลูกค้าต้องนำสินค้าเข้ามาเปลี่ยน/คืนที่บริษัท สาขาเพชรเกษมเท่านั้น
  -ลูกค้ากทม. หรือปริมณฑล นำสินค้าเข้ามาเปลี่ยน/คืนเอง หรือ จัดส่งทางบริษัทขนส่ง
  – ลูกค้าต่างจังหวัด จัดส่งสินค้าคืนที่บริษัท 


การเปลี่ยนหรือคืนจะต้องส่งคืนบริษัท ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ส่งมอบ (วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า) และบริษัทได้ตรวจสอบสินค้าแล้วว่าสินค้าคงอยู่ในสภาพใหม่ ไม่ผ่านการใช้งาน และไม่มีส่วนใดเสียหายหรือชำรุด
ทางบริษัทจะโอนเงินคืนให้ภายใน 7 วัน (หักธรรมเนียมการชำระเงิน และ ค่าขนส่งไป-กลับ

 

 1. การรับประกันคุณภาพของสินค้า
  แยกเป็นหมวดหมู่ (ระยะการรับประกันสินค้า จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้า หรือวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า)

  1. วีลแชร์แมนนวล (วีลแชร์ธรรมดา)
 • รับประกันโครงสร้างส่วนที่เป็นโลหะ (ไม่รวมชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก, หนัง PU, ล้อ, ยาง, น็อต, อื่นๆ) 3 ปี
 1. รถวีลแชร์ไฟฟ้า และ สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
 • รับประกันโครงสร้างส่วนที่เป็นโลหะ (ไม่รวมชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก, หนัง PU, ล้อ, ยาง, น็อต, อื่นๆ) 3 ปี
 • รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด 1 ปี เช่น  มอเตอร์, จอยสติ๊ก, กล่องควบคุม, แตร, ไฟหน้า, ระบบเบรกไฟฟ้า, แผงวงจร และสายชาร์จ เป็นต้น
  ( แบตเตอร์ ทั้งกรดตะกั่ว และลิเที่ยมไออ้อน รับประกัน 6 เดือน )
 1. อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (iMOVE ไอมูฟ, iLIFT ไอลิฟ, MOBILE BED โมบายเบด)
 • รับประกันโครงสร้างส่วนที่เป็นโลหะ (ไม่รวมชิ้นส่วนที่เป็นมือจับ, ด้ามหมุน, พลาสติก, หนัง PU, ล้อ, ยาง, น็อต, อื่นๆ) 1 ปี

 

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นที่ไม่ได้เกิดจากการชำรุดหรือเสียหายจากการจัดส่ง และ/หรือ สินค้าใช้งานไม่ได้อันเกิดจากข้อบกพร่องในการผลิต เช่น ความเสียหายเกิดจากการใช้งานไม่ระมัดระวัง, อุบัติเหตุ หรือการใช้งานผิดวิธี, ทำความสะอาดผิดวิธี, เกิดคราบสกปรก, สินค้าที่มีการซ่อมโดยบุคคลอื่น, ดัดแปลง, ตกแต่ง, ต่อเติม และการเสื่อมของวัสดุสังเคราะห์บางชนิดที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสภาพ ย่อยสลายหรือเปลี่ยนสีไปตามกาลเวลาและการใช้งาน

-บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไขซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ด้วยวิธีการและวัสดุที่เหมาะสม ณ เวลานั้น ๆ ซึ่งอาจมีสีหรือแบบที่ต่างไปจากเดิมหรือหาสินค้ารุ่นอื่นทดแทนที่มีมูลค่าใกล้เคียงตามสภาพสินค้า ณ เวลาดังกล่าว

-หากสินค้าได้รับการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ระยะเวลาการรับประกัน จะยังคงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง โดยไม่ได้ขยายเวลาการรับประกันนับจากวันที่ได้รับการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน

-การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการชำระเงินคืนให้กับลูกค้าในทุกกรณี 

การซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ
ลูกค้ากทม. และ ปริมณฑล: ลูกค้าจะต้องนำสินค้าเข้ามาเคลมที่หน้าร้าน หรือส่งสินค้าเข้ามาที่บริษัท (เฉพาะสาขาเพชรเกษมเท่านั้น)
* วีลแชร์ไฟฟ้าและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ที่ได้รับโปรโมชั่น บริการถึงบ้านฟรี 1 ปี จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางรับส่งซ่อมสินค้า แต่ถ้าเกิน 1 ปี จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางคิดตามระยะทาง
ลูกค้าต่างจังหวัด: ส่งสินค้าเข้ามาที่บริษัท (เฉพาะสาขาเพชรเกษมเท่านั้น)

หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาใดๆ
โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า ในเวลาทำการ วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น.
โทร. 092-362-4236
LineID : @healthtech
Email : synergywheelchair@gmail.com

การจัดส่งสินค้า
การจัดส่งสินค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไข
การสั่งซื้อสินค้า Synergy ทางบริษัทฯ จะมีวิธีการจัดส่งสินค้าดังนี้

กรุงเทพฯหรือปริมณฑล
บริษัทฯ จะจัดส่งโดยพนักงานของบริษัทฯเอง ภายใน3วันทางการ

ต่างจังหวัด
บริษัทฯ จะใช้บริษัทขนส่งเอกชนเป็นผู้จัดส่ง เช่นบริษัทเคอรี่ ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าออกจากบริษัทฯ วันอังคาร ถึง วันเสาร์ หลังจากนั้นบริษัทขนส่งเอกชนจะเป็นผู้ทำการจัดส่งโดยก่อนการจัดส่งเจ้าหน้าที่ขนส่งจะติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันสถานที่และเวลาการจัดส่งโดยใช้เวลา 1 ถึง 5 วันทำการแล้วแต่ที่อยู่จัดส่ง

ค่าส่งสินค้า
ค่าขนส่งฟรีทั่วประเทศตามโปรโมชั่นของบริษัทฯ เมื่อซื้อสินค้ามูลค่า 8000บ. ขึ้นไป
อาจมีค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทาง COD จากบริษัทขนส่ง สำหรับสินค้าที่มีราคาเกิน 20000บ.ขึ้นไป
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น ขอสงวนสิทธิไม่แจ้งล่วงหน้า

การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า
ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของท่านได้
ในเวลาทำการ วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น.
โทร. 092-362-4236
LineID : @healthtech

วิธีการชำระเงิน
การสั่งซื้อสินค้า Synergy ผ่านทางเว็ปไซต์
สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต โอนเงิน หรือ Internet Banking
หากต้องการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทโดยตรงเพิ่มสอบถามทาง LineID : @healthtech

บัตรเครดิต VISA หรือ MasterCard
เรายินดีรับบัตรเครดิต VISA, MasterCard, and American Express ทุกประเภท
ข้อมูลภายในบัตรเครดิตจะได้รับการคุ้มครองโดยระบบเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Secure Sockets Layer (SSL)

การดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตจะเป็นไปด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
โดยข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังธนาคารเพื่อดำเนินการชำระเงิน
ระบบจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณไว้หลังจากที่การดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสิ้น

การผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต
ผู้ถือบัตรเครดิต กสิกร, กรุงศรี, Central Card, Tesco Lotus Credit Card, KTC,
กรุงเทพ และบัตรกรุงศรี First Choice โดยมีดอกเบี้ย 0 หรือ 0.8 – 0.99% ต่อเดือน
สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนได้ 3 เดือน โดยระบบจะทำการคำนวณค่างวดให้อัตโนมัติ ในขั้นตอนการเช็ค เอาท์ ที่ระบบตะกร้าสินค้าบนเว็ปไซต์

*อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละเดือน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางไลน์
LineID : @healthtech

บัตรเดบิต
เรายินดีรับบัตรเดบิตธนาคารทุกธนาคาร
โปรดติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อทำการเปิดใช้งานระบบการซื้อสินค้าออนไลน์
สำหรับบางธนาคารที่มีข้อกำหนดให้ผู้ถือบัตรแจ้งเปิดการใช้บัตรก่อนเพื่อทำการชำระค่าสินค้าผ่านทางออนไลน์

การโอนเงินเข้าบัญชี
ถ้าลูกค้าต้องการสั่งซื้อโดยโอนเงินเข้าบัญชี ท่านสามารถทำได้โดยติดต่อกับพนักงานดูแลลูกค้าทางไลน์ โดยกดปุ่ม สอบถามทางไลน์ หรือเพิ่มเพื่อนทางไลน์ LineID : @synergythailand
หลังจากนั้นพนักงานจะแจ้งเลขบัญชีให้กับท่าน และท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดส่งให้กับพนักงานได้เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 092-362-4236
LineID : @healthtech
Email : synergywheelchair@gmail.com